MarekCzubaszek

User #1414 - MarekCzubaszek
Author MarekCzubaszek
Title #209895
Caption
Session
Exposure 1/200s f/14 ISO 1000 297mm
White balance Automatic
Exposure program & metering mode Manual, Pattern
Model Canon EOS 5D Mark II
Lens Unknown (174) 120-400mm (@ Canon)
Software Aperture 3.4.4
Photo created at 2013-04-26 16:20:33
Uploaded 2013-05-10 23:01:17
Geoposition LAT :
LON :
ALT :
Attractiveness 0
Views 1
Share
Copy link to this photo
Copy link to gallery
Copy link to slideshow
Copy the selected link in your clipboard by using keyboard shortcuts CTRL + C and paste it in your target location using CTRL + V
About author
See
Latest added public images
Welcome
Comments and rating help
Rate photo
Rating 9.3
Composition 9.3
Technique 9.3
Artistry 9.3
Conception 9.3
Emotion 9.3
Your rating
Common rating 9.3 (Rating amount : 3)
You have to be logged in to post comments and rate photos.
You can login or sing up here.
Ratings list
Rate photo
Add comment help
(Maximum characters: 1024) You have 1024 characters left.
Comment
 
User comment(s)
avatar
Lidia Stepniewska
2015-05-28 21:25:49
Słodka:)
avatar
aster
2013-07-08 23:16:06
Wow..! Masz niebieskie żaby..?
Ja tak z drozdem, "przyjacielem człowieka" wojowałam - podchodził tak blisko, że musiałam się "rakiem" cofać - uroki "stałek"... :)
Super miałeś wyjazd..! :)
avatar
MarekCzubaszek
2013-07-07 22:33:04
Nad Biebrzą byłem pod koniec kwietnia . Okręg Mazowiecki ZPFP zorganizował plener . Sześć dni - łosie , bociany i żaby moczarowe w szacie godowej - rewelacja . POza tym rozlewiska, rozlewiska ...
Z łosiami był problem bo można było podejść na dwa trzy metry po czym się okazywało że z takiej odległości tele już nie ostrzy więc powrót po inny i znowu ....
avatar
aster
2013-07-07 21:23:25
Łosiu..! :)
A gdzież to takiego zwierza upolowałeś..?
Ateliora na Facebook Visit us on Facebook or Google plus and learn more about events and competitions connected with our portal before others.
Creative Commons Our service allows for including a copyright notice in each photograph based on the Creative Commons solutions. Click on the logo to learn more about the international Creative Commons project.