Welcome
Search
Events
Fundacja Karpacka - Polska | Polska

Konkurs fotograficzny "Nasze Karpaty"

Event runs from Mar 1, 2014 to May 31, 2014 (Polska)

Tematyka zgłaszanych zdjęć może obejmować szerokie spektrum zagadnień ściśle związanych z Karpatami: krajobraz, faunę, florę, osoby, kulturę, architekturę lub dziedzictwo obszaru Karpat. 


Konkursowe zdjęcia można zgłaszać za pośrednictwem strony http://www.naszekarpaty.national-geographic.pl/ w terminie od 1 marca do 31 maja 2014 roku. Wyniki ogłoszone zostaną pod koniec czerwca br na stronie www.national-geographi.pl

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Autor zwycięskiej fotografii otrzyma 10 000 zł, za drugie miejsce przysługuje nagroda w wysokości 5 000 zł, a za miejsce trzecie – 2 000 zł. Ponadto jury konkursu przyzna 27 wyróżnień.

Wszystkie 30 najlepszych prac zostanie zaprezentowanych szerszej publiczności w ramach wystawy pokonkursowej, która zagości w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Rzeszowie. Na rok 2015 przewidziana jest prezentacja wystawy w Parlamencie Europejskim w Brukseli.


Ateliora na Facebook Visit us on Facebook or Google plus and learn more about events and competitions connected with our portal before others.
Creative Commons Our service allows for including a copyright notice in each photograph based on the Creative Commons solutions. Click on the logo to learn more about the international Creative Commons project.