Welcome
Search
Events
Barbara Caillot-Dubus i Marcin Brzeziński | Dom Sapiehy, ul. Józefa Piłsudskiego 6, 31-106 Kraków

Photo classeur Adama i Jadwigi Czartoryskich

Event runs from Apr 12, 2014 to May 24, 2014 (Kraków)

The vernisage will take place at Apr 12, 2014 6:00 PM
Na wystawie zobaczymy blisko 50 fotografii pochodzących z prywatnego archiwum Adama i Jadwigi Czartoryskich: portrety i fotografie rodzinne, pejzaże i fotoreportaże o dużych walorach artystycznych, zdjęcia dokumentujące życie codzienne przedwojennej polskiej arystokracji i ziemiaństwa. Wystawa stanowi część projektu Adam i Jadwiga Czartoryscy realizowanego przez ich wnuczkę Barbarę Caillot-Dubus i historyka Marcina Brzezińskiego. W ramach projektu powstała strona internetowa www.ajczartoryscy.pl, a w październiku 2013 ukazała się książka Adam i Jadwiga Czartoryscy. Fotografie i wspomnienia.
Ateliora na Facebook Visit us on Facebook or Google plus and learn more about events and competitions connected with our portal before others.
Creative Commons Our service allows for including a copyright notice in each photograph based on the Creative Commons solutions. Click on the logo to learn more about the international Creative Commons project.