Welcome
Search
Events
Lookout Gallery | ul. Puławska 41/2

"Znacznie wcześniej" wystawa Diany Lelonek

Event runs from May 23, 2014 to Jun 28, 2014 (Warszawa)

The vernisage will take place at May 22, 2014 7:00 PM
W poszukiwaniu źródeł tych odczuć artystka cofa się w czasie do momentu, kiedy naturę i człowieka łączyła jeszcze pierwotna więź. Żeby ją odtworzyć próbuje na nowo zrównać człowieka z innymi gatunkami. Przedstawia ludzi jako podglądane przez ukrytą kamerę stado, na wzór zwierząt z filmów przyrodniczych. Pozbawia ich wizerunki tożsamości, odbierając im twarze, które przykrywa mchem i ziemią. Stara się, żeby w jej obiektywie ludzie stali się znów tylko zunifikowanymi, pozbawionymi indywidualności elementami przyrody. Dalsze prace ujawniają jednak, że proces ewolucji i cywilizacji człowieka jest nieodwracalny - podglądane przez artystkę stadko nagich mężczyzn spłoszone biegnie zakładać kąpielówki.

Znacznie wcześniej Diany Lelonek koncentruje się na pustym miejscu - wyrwie pozostałej po przerwanej przez ludzi więzi z naturą.
Ateliora na Facebook Visit us on Facebook or Google plus and learn more about events and competitions connected with our portal before others.
Creative Commons Our service allows for including a copyright notice in each photograph based on the Creative Commons solutions. Click on the logo to learn more about the international Creative Commons project.