Welcome
Search
Events
CaféTHEA Wrocław, Galerii Pomost Lublin | Przejście Żelaźnicze 4 Wrocław

„Autografy” Piotra Perczyńskiego

Event runs from Jun 6, 2014 to Aug 18, 2014 (Wrocław)

The vernisage will take place at Jun 6, 2014 6:00 PM
Tworząc cykl Autografy, Piotr Perczyński kierował się potrzebą odejścia od fotografii migawkowej, w której wykonując obrazy w ułamku sekundy, fragmentarycznie traktuje się świat widzialny, znacznie go zubażając. Artyście zależało na pozostawieniu w świadomości odbiorcy sumarycznych wrażeń i obrazów. Jak twierdzi autor: „Cykl nie jest efektem manipulacji komputerowej. Całość kompozycji powstała na etapie fotografowania”.
Ateliora na Facebook Visit us on Facebook or Google plus and learn more about events and competitions connected with our portal before others.
Creative Commons Our service allows for including a copyright notice in each photograph based on the Creative Commons solutions. Click on the logo to learn more about the international Creative Commons project.