Welcome

 

Search
Publish your article at Ateliora.
(Google translate)

Publish your article at Ateliora

Dear Ateliora users.

Our Ateliora community brings together both professional photographers and people who are just starting out with a camera.

We have a dream to make Ateliora a platform not only to show your pictures but also to exchange information.

We would like to invite advanced photographers to share their knowledge.

We will provide you with articles, feature articles and training videos that will be of your interest. This will be used by people who are just starting out in the field.

Your texts will be posted in the Articles section.

Submitted material must meet the following requirements:

 1.     The subject of the article should be photography.
 2.     Articles must be accompanied by at least 3 photos.
 3.     The article may be a link to a movie from an external service

    Article can be written in English and / or Polish.
Submission of articles before publication will be verified by our editorial in terms of content and stylistic.


On our side we provide:

 1. Possibility to include up to 2 links to the author's external pages.
 2. Issue an article on our portal for not less than 24 months from the date of publication.
 3. Include information about the issue of the article on our facebook page and newsletter information.

  Please feel free to contact us at redakcja@ateliora.com


  You're welcome!
 


Drodzy Ateliorowicze

Nasza ateliorowa społeczność skupia zarówno zawodowych fotografów, jak i osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z aparatem fotograficznym.

Mamy marzenie, aby Ateliora stała się platformą służącą nie tylko pokazywaniu swoich zdjęć, ale także miejscem wymiany informacji.

Chcemy zaprosić zaawansowanych fotograficznie użytkowników do dzielenia się swoją wiedzą.

Umożliwimy Wam zamieszczanie artykułów, felietonów i filmów szkoleniowych z zakresu fotografii, które będą Waszego autorstwa. Przysłuży się to osobom, które dopiero stawiają pierwsze kroki w tej dziedzinie.

Wasze teksty będą zamieszczanie w dziale Artykułów.

Przesłany materiał musi spełniać następujące wymagania:

 1. Tematem artykułu powinna być fotografia.
 2. Do artykułu muszą być dołączone przynajmniej 3 zdjęcia.
 3. W artykule może być umieszczony link do filmu pochodząca z serwisów zewnętrznych
 4. Artykuł może być napisany w języku polskim i/lub angielskim.

Przesłane artykuły przed publikacją będą weryfikowane przez naszą redakcję pod względem merytorycznym i stylistycznym.


Z naszej strony zapewniamy:

 1. Możliwość zamieszczenie do 2 linków do stron zewnętrznych autora artykułu.
 2. Emisję artykułu na naszym portalu przez czas nie krótszy niż 24 miesiące od daty publikacji.
 3. Umieszczenie informacji o emisji artykułu na naszej facebookowej stronie i w newsletterze informacji.

Testy i linki do filmików prosimy przesyłać na adres redakcja@ateliora.com


Serdecznie zapraszamy!

 

...
Ateliora na Facebook Visit us on Facebook or Google plus and learn more about events and competitions connected with our portal before others.
Creative Commons Our service allows for including a copyright notice in each photograph based on the Creative Commons solutions. Click on the logo to learn more about the international Creative Commons project.