PRZEMEK KIJOWSKI -AUTOR | ...

User #3546 - Przemek Kijowski Fotograwhy
Author PRZEMEK KIJOWSKI -AUTOR
Title #309723 - ...
Caption
Session
Exposure
White balance Automatic
Exposure program & metering mode ,
Model
Lens
Software Ver.1.02
Photo created at 2017-09-13 21:46:09
Uploaded 2017-09-13 21:46:06
Geoposition LAT :
LON :
ALT :
Attractiveness 0
Views 0
Share
Copy link to this photo
Copy link to gallery
Copy link to slideshow
Copy the selected link in your clipboard by using keyboard shortcuts CTRL + C and paste it in your target location using CTRL + V
About author
See
Latest added public images
Welcome
Comments and rating help
Rate photo
Rating 7.6
Composition 7
Technique 7
Artistry 7
Conception 7
Emotion 10
Your rating
Common rating 7.6 (Rating amount : 1)
You have to be logged in to post comments and rate photos.
You can login or sing up here.
Ratings list
Rate photo
Add comment help
(Maximum characters: 1024) You have 1024 characters left.
Comment
 
User comment(s)
avatar
Sufka
2017-09-22 19:30:44
pozbieraj je
pióra
które pogubiłam
uciekając od niego....
może zdołasz ..
ulepić z nich jeszcze raz moje skrzydła....

na plecach...
tylko ich ślad
dwie wypustki tak nagie...
i strach
że już nigdy nie wzniosę się tak wysoko

by lekko w tańcu oddać Tobie się ....

podaj dłoń
tak zimna jest ma...
tak ciepła twego chcę ....

na dnie

odszukaj mnie
stwórz na nowo w wyobraźni swej

pozwól mi

być ........

zimno mi..............
Ateliora na Facebook Ateliora na Google Plus Visit us on Facebook or Google plus and learn more about events and competitions connected with our portal before others.
Creative Commons Our service allows for including a copyright notice in each photograph based on the Creative Commons solutions. Click on the logo to learn more about the international Creative Commons project.